OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu
(»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

>> PROČITAJTE VIŠE