Zagrebpetrol Eko sistemi tehnologija sakupljanja, skladištenja i obrade opasnog otpada

 • Specijalni uređaj i oprema vakuum sistema pri čišćenju
  spremnika, remont istih s organizacijom baždarenja
 • Vakuum uređaji učinkovito čiste spremnike različitih namjena
  u naftnoj i kemijskoj industriji, pumpnim stanicama,
  skladištima, transportnim sredstvima
 • Hitne intervencije kod havarija u prometu i eko incidenata
 • Čišćenje separatora, zauljenih kanala
 • Transport tekučih i melasastih materijala sprecijalno
  opremljenih vozilima ADR
 • Sanacija tla onečiščenog ugljikovodicima

 


"Od industrijski onečišćene vode do čiste vode"


Sakupljanje, skladištenje i obrada onečišćenjih voda, uljnih taloga, sadržaja separatora, muljnih bazena, brodskog balasta.

Taložene zauljene vode obrađujemo specijalnim mehaničkim separatorom, sistem SACK, koji odvaja melasaste ugljikovodike, krute tvari i inkrustacije. Voda obrađena mehaničkim separatorom tretira se viskoturažnim centrifugalnim separatorom te se na taj način odvajaju preostali ugljikovodici i sitne primjese


Mehanički obrađena voda završno se obrađuje prema "Envotech" tehnologiji, postupkom destiliranja po principu mehaničke parne kompresije i koalescentnog razlučivanje. Postrojenje čisti onečiščene vode svih vrsta i taložnih muljeva gdje je voda glavni sastojak. Obrađena voda destilacijom prema tehnologiji "Envotech" je potpuno čista i spremna za ponovnu uporabu.

Mi opasan otpad pretvaramo u zdravu prirodu!

S pogledom u budućnost i zaštitu prirode izgradili smo cjeloviti sustav sakupljanja, skladištenja i obrade opasnog otpada (N.N. 32/98)

 • Zauljene plastične kantice
 • Uljni filteri
 • Ostali zauljeni otpad

 

Sakupljene zauljene plastične ambalaže, uljnih filtera te ostalog zauljenog otpada vrši se na mjestu nastanka, kod proizvođača otpada u specijalno izrađene spremnike za pojedini otpad

Iz spremnika zauljeni otpad odvozi se ADR vozilima na recikliranje i obradu


Sakupljane zbrinjavanje i obrada rabljenih ulja i ostalog tekućeg opasnog otpada

Zagrebpetrol Ekosistem u svojoj tehnologiji sakupljanja, skladištenja i obrade opasnog otpada provodi stalna poboljšanja tehnologije u službi očuvanja prirode i zaštite okoliša.

Stoga smo sa ciljem suvremenog sakupljanja otpadnih rabljenih ulja izradili specijalno ekološko vozilo, ADR - konstruiran za odvojeno sakupljanje rabljenih ulja I i II kategorije.
Sakupljena rabljena ulja i ostali zauljeni otpad odvozi se specijalnim vozilom do postrojenja te se obrađuje tretiranjem rotirajućih silama i centrifugalinim separatorom. Nakon mehaničkog tretmana provodi se kemijska analiza kavakoće i upotrebljava se kao energent.

 
         
       
copyright (c) ZAGREBPETROL d.o.o., 2003. oblikovanje NOVENA