O NAMA


Poduzeće Zagrebpetrol osnovano je 1991. godine iz zajedničke zanatske radnje Slavka i Davora Prohaska osnovane 1981.godine; koja se bavila servisom mjerne tehnike i degazaže odnosno čišćenjem, baždarenjem i remontom spremnika na benzinskim postajama te ugradnjom i održavanjem mjernih uređaja (volumetara) na benzinskim postajama i skladištima Ine.

Slavko Prohaska je ranih šezdesetih i sedamdesetih godina bio jedan od osnivača i voditelja odjela za čišćenje, baždarenje i održavanje spremnika i uveo je volumetarsku tehniku u Inu.

Poduzeće zapošljava 25 visoko obučenih djelatnika sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova i radu sa zapaljivim tekućinama i explozivnim zonama opasnosti.

Djelatnici imaju položene ispite:

 • ADR certifikate
 • vatrogasni ispit
 • zaštitu na radu
 • prvu pomoć
 • C,E vozači
 • atestirani varioci

Poduzeće ima u vlasništvu petnaest specijalnih teretnih motornih (ADR) vozila za obavljanje djelatnosti čišćenja spremnika i sakupljanja opasnog otpada i prijevoz naftnih derivata:

 • autocisternu za prijevoz naftnih derivata sa licencom za međunarodni prijevoz(EKO 2)
 • čistač za čišćenje i umjeravanje spremnika
 • sakupljače opasnog otpada opremljene vagama
 • centrifugalne separatore Wesfalija
 • absorberski separator-filter Sack
 • Envotech uređaj(zastupstvo istog)
 • filteri za odvajanje masnoća
 • uređaji, centrifuge, magneti
 • uređaji za obradu plastične zauljene ambalaže ostalog zauljenog otpada (npr.krpe) mlinovi, centrifuga, perilica, sušilica, mlin za granulaciju
 • mlinovi i preša za briketiranje zauljenog otpada i krpa

Primjenom zakona o zaštiti okoliša poduzeće Zagrebpetrol među prvima je postalo ovlašteni sakupljač opasnog otpada, izgradilo je malo skladište opasnog otpada i registriralo se za obradu opasnog otpad.

Po uzoru na Europsku tehnologiju u obradi zauljenih voda kupili smo Envotech uređaj za obradu zauljenih otpadnih voda i bornih emulzija. Zbog potreba za većim poslovnim prostorom i proširenjem poslova kupili smo novu lokaciju za obavljanje djelatnosti kreditom Ministarstva malog poduzetništva, za proširenje proizvodnje i zapošljavanja novih djelatnika.

Izvršeno je zapošljavanje 6 novih djelatnika,nezaposlenih razvojačenih Hrvatskih branitelja koji rade na revitalizaciji bivšeg konfekcijskog pogona koji po programu ima u planu nova zapošljavanja još 50 djelatnica za izradu konfekcije.

U drugom dijelu objekta izgrađen je pogon za reciklažu otpada, zauljene plastične ambalaže, uljnih filtera, obradu zauljenih i zagađenih voda (Envotech).

Poslovna jedinica Zagrebpetrol EKO sistem Grubišno Polje nalazi se u industrijskoj zoni na cesti Grubišno Polje-Bjelovar; budućoj obilaznici Grubišnog Polja. Poslovni pogon nalazi se na 40 000 m2 ograđenog zemljišta sa vlastitom trafostanicom 400 kW i priključkom električne energije 190 kW,priključkom plina 3" i vode 3".

Studiju utjecaja na okoliš za Zagrebpetrol d.o.o. Zagreb tj. projektnu dokumentaciju izradio je Tehno-ing, zastupan po direktoru Mato Topolko dipl.ing.građ.

Po projektu Zagrebpetrola na lokaciji Grubišno Polje izgradio i se i obnovio:

 • skladište naftnih derivata sa internom benzinskom stanicom (EL-1 i plavi diesel)
 • pogon za obradu zauljenih voda (Envotech/envotherm)
 • laboratorij za obradu rabljenih motornih ulja
 • pogon za obradu rabljenih motornih ulja
 • pogon za obradu uljnih filtera
 • pogon za obradu zauljene ambalaže
 • organizacija sakupljanja starog ulja, uljnih filtera i plastične ambalaže, cca 15-20 vozila sa dispečerskim centrom.

Poslovni prostor 2 000 m2 netto površine i tankwana cca 1 500 m2, skladište opasnog otpada (rabljena motorna ulja, uljni filteri, zauljena ambalaža) te skladište naftnih derivata. Izgrađenost parcele je 20 % sa mogućnošću proširenja površine objekta(pogona) za 200 000 m2.

Pogon za reciklažu i skladište opasnog otpada izgrađen je sukladno propisima Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske.


POSLOVNA JEDINICA 1.
EKO sistem Grubišno Polje
I.N. Jemeršića 37 b
43 290 Grubišno Polje
Tel/fax: 043/485-831UPRAVA
Zagrebpetrol d.o.o.
Zagreb, Črnomerec 38
Proizvodnja, trgovina i usluge
Telefon: 01/37 00 285
                 01/37 77 480
Telefax:01/37 75 480

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080382186
Žiro-račun: Zagrebačka banka 2360000-1101296625
IBAN HR7223600001101296625
MB (porezni broj): 3689590
OIB: 04289142943
Temeljni kapital: 103.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave društva: Davor Prohaska, Perica Pasarić

zagrebpetrol@zagrebpetrol.hr
zagrebpetrol@zg.t-com.hr
www.zagrebpetrol.hr

 

 
         
       
copyright (c) ZAGREBPETROL d.o.o., 2003. oblikovanje NOVENA