ARCHIVE

31.12.2016
Prosinac 2016.
- Uspješno obavljena prosudba vanjske certifikacijske kuće za integrirani sustav upravljanja ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007
- Uspješno obavljen audit certifikacijske kuće TÜV AUSTRIA za SCCp sustav upravljanja za tvrtku ZAGREBPETROL, izdavanje certifikata se očekuje u siječnju 2017.
- ZAGREBPETROL-u izdana nova i proširena dozvola Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH za gospodarenje opasnim otpadom (link na dozvolu)
---------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2016
Lipanj 2016.
- Uspješno obavljena SCC obuka svih djelatnika.
- Obuka obavljena i SCC certifikati izdani od tvrtke TÜV AUSTRIA.
---------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2015
Veljača 2015.
ZAGREBPETROL-u izdano Rješenje o odobrenju Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje poslova ovjere cilindričnih vodoravnih spremnika.
---------------------------------------------------------------------------------------------
09.02.2015
Veljača 2015.
Tvrtka ZAGREBPETROL akreditirana prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012. ZAGREBPETROL, d.o.o. postaje akreditirano inspekcijsko tijelo za inspekciju vodoravnih cilindričnih spremnika, temeljeno na Uredbi o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 90/2014), Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike (NN 35/2001), OIML R-71-1:2008 (E) Fiksni skladišni spremnici, Opći zahtjevi, ISO 12917-1:2002.
---------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2014
Prosinac 2014.
19.12.2014. ZAGREBPETROL-u izdana nova Dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom.
---------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2014
Svibanj 2014.
U svibnju 2014. stručnjaci Zagrebpetrola sudjelovali su na 9. međunarodnoj konferenciji o mjeriteljstvu i akreditaciji održanoj u Opatiji
---------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2014
Ožujak 2014.
U ožujku 2014. je ishođena uporabna dozvola za bazen za neutralizaciju neopasnog otpada (mulja) izgrađen u pogonu Eko sistemi u Grubišnom Polju.
---------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2014
Ožujak 2014.
U ožujku 2014. Zagrebpetrol d.o.o. je ishodio status ovlaštenog servisa za pripremu spremnika za ovjeravanja
---------------------------------------------------------------------------------------------
03.12.2013
Prosinac 2013.
U prosincu 2013. je uspješno provedena certifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema međunarodnoj normi OHSAS 18001:2007.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Recycling of petrol waste

Through the work of our ecological plant at Grubišno Polje, our largest Croatian company will have the opportunity for the even better resolution and disposal of petroleum wastes.

---------------------------------------------------------------------------------------------
A decisive step is awaited
INA has recently announced a tender for a professional organization to provide for and incinerate dangerous wastes such as oiled plastic cans, oil filters and other oiled waste. “Zagrebpetrol” d.o.o. has been dealing with such tasks for 4 years and is ready and equipped to fulfil that ecological challenge.
---------------------------------------------------------------------------------------------
The first Croatian waste recycling factory is being opened at Grubišno Polje
“The first Croatian waste recycling factory is being opened at Grubišno Polje. There is no risk for the environment as the complete recycling process is a closed cycle and there is no dumping or burning and therefore, no harmful emissions are released into the air. An environment impact study is to be conducted and it will be available for all interested,” said Davor Prohaska.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
         
       
copyright (c) ZAGREBPETROL d.o.o., 2003. oblikovanje NOVENA